BODRUM KAMUOYUNA

BODRUM KAMUOYUNA

Bugün itibarı ile Bodrum Belediyesi tarafından, Bodrum’un gelecek dört yılını belirleyecek olan 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayının, Bodrum’daki sivil toplum örgütlerinin katılımı ile başlatıldığını basın yolu ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Öncelikle, Bodrum Belediyesinin çalışma yol haritasını belirleyecek bu türden demokratik katılımlı çalışmalar yapmasını ilke olarak çok değerli buluyoruz.

Binlerce yılın mirasına sahip, Akdeniz’in en önemli tarih, kültür, arkeoloji ve turizm kentlerinden olan Bodrum’un son yıllardaki nüfus artışı ve bürokratik çıkmazları da göz önüne alındığında, bu çalışma son derece önemlidir.

Bu çalıştayın, Vakfımız tarafından daha önceki yıllarda yapılmış benzeri çalışmaların ve birikimlerin yok sayılarak yapılması, Bodrum yararına değildir ve vakfımız tarafından anlaşılması maalesef mümkün değildir.

Zira Vakfımız, 2003 yılından bu yana, Bodrum’un tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir gelişme içinde olabilmesi için aşağıdaki çalışmaları yapmıştır.

  • Bodrum Belediyesi ile birlikte “Bodrum Gelişme Senaryoları Sempozyumu- Bodrum Sosyo – Ekonomik Mekansal Örgütlenme Başvuru Raporu”
  • Bodrum Yerel Habitat ve Üniversiteler ile birlikte  “Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu ve 2 ciltlik Bildiriler Kitabı”
  • Yerel Habitat Kent ve Kentleşme Kozası ile birlikte hazırlanan “Bodrum Yarımadası Stratejik Gelişme Planı Çalışma Raporu”
  • Uluslararası Bodrum Mausoleum Müze Çalıştayı
  • Mausoleum Müze Projesi
  • Bodrum Kale Çalıştayı

Vakfımız, Bodrum’un gelişim stratejisi omurgasının, sürdürülebilir bir turizm gelişimi hedefi ile geçmişin birikimlerine sahip çıkmakta yattığına inanmaktadır.

Vakfımızın davet edilmediği ve katkı koyamadığı bu çalıştayın, bu alandaki geçmişin birikimlerine sahip olamayacağı,  eksik ve göstermelik kalacağı inancındayız.

Kamuoyuna saygı ile bildiririz.