ACADEMIA VAKFI - OLAĞAN GENEL KURULU

ACADEMIA VAKFI - OLAĞAN GENEL KURULU

Akademia Vakfı Yönetim Kurulu  Olağan Genel Kurul kararına göre , 31 Ekim 2021 Pazar günü saat 14.00’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı taktirde, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14.00’da yeterli çoğunlukla, Atatürk Caddesi  Adliye Sokak No:9 adresinde bulunan, Vakıf Merkez Ofisinde toplanacak olan Olağan Genel Kurulun gündemi şu şekilde belirlenmiştir.

1 – Yönetim Kurulu Başkanının açılış konulması

2 – Divan seçimi ( Başkan, Başkan Yrd., Yazman , 2. Yazman)

3 – Gündemin okunarak kesinleştirilmesi

4 – Saygı duruşu

5 – Yönetim Kurulu Faaliyet  Raporunun okunması ve oylanması

6 - Denetim Kurulu Raporu , Bilanço ve Gelir Tablosu okunması ve oylanması,

7 -  Yönetim Kurulu üyeliğinden 29.12.2020 tarihinde istifa eden Filiz Uygun’dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine geçici olarak göreve getirilen Afet Aksu yerine yeni üye seçimi yapılması,

8 - Yeni üyelerin kabulü,

9 – Önümüzdeki dönem yeni üyelik şartlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

10 – Mevcut üye aidatlarının görüşülüp karara bağlanması

11 -  Dilek ve temenniler, kapanış