ACADEMIA VAKFI - OLAĞAN GENEL KURULU

ACADEMIA VAKFI - OLAĞAN GENEL KURULU

                Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 25 Ekim 2023 günü, saat 14:00’de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 08 Kasım 2023 günü saat 14:00’de, yeter çoğunlukla, Atatürk Cad. Eski Adliye Sok. No:11 adresinde bulunan vakıf merkezinde toplanacak olan, olağan genel kurulun gündemi şu şekilde belirlenmiştir.

  1. Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması,
  2. Divan seçimi ( Başkan, Bşk. Yardımcısı, Yazman, 2.Yazman),
  3. Gündemin okunarak kesinleştirilmesi,
  4. Saygı duruşu,
  5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun divan başkanı tarafından okunması,
  6. Denetim Kurulu Raporu okunması ve oylanması,
  7. Vakıf senedi gereği yönetim kurulu üye sayısının 9 kişiye tamamlanması için seçim yapılması,
  8. Yeni üyelerin kabulü,
  9. Dilek ve temenniler,
  10. Kapanış.